توێکڵەسەهۆڵ/tiwêkiľesehoľ: نتـ:[وەرزش][ توێکڵ+ ئە+ سەهۆڵ] ئاو لەگۆرەپانی خلیسکانێدا، ڕوودەکرێت، دەمەیەندرێت تا پلەی 0 سەدی ڕەق و پتەو دەکرێت بە مژاکی کیمایی تا خەلک خلیسکانێ و وەرزشی دیکەی لەسەر بکرێت.[ ئینگـ : Ice rink]. 

.

.

.

.