ئابڕوو‌/abřû: نتـ:[ فار: ئاب+ ڕوو] ئا‌ڤڕوو _ ئاوڕۆئاوڕوو، ئەجاو : وورشه‌ی گه‌شه‌ی ده‌موچاو که‌ نیشانه‌ی سه‌ربه‌رزی و پاکییه‌.

( پپـ) سه‌ربڵندی( شه‌ره‌ف، حه‌یا، نامووس).

{ تێبـ: ئه‌م ووشه‌یه‌ له ‌زمانی کوردییدا هه‌ر به ‌ئه‌م واتایه‌ به‌کارهێندراوه‌ و په‌ندی پێشینانه}‌.

ئابڕووبه‌ره‌/abřûbere: ئانفا:[ ئابڕوو+ به‌ر( بردن)+ ئه‌]

1- که‌سێکه‌ ببێته‌ مایه‌ی ڕیسوابوونی یه‌کێکی تر، کاری وه‌ها بکات شه‌ره‌فییه‌کێک یان چه‌ند که‌سێکی تری پێبچێت. چه‌تاوه‌ڕوو.

 2- کار و کرده‌وه‌یه‌ک مرۆ‌ڤ سووک بکات یان مایه‌ی نه‌نگی بێت

:: دایکم ، ئه‌م منداڵه‌ ئابڕووبه‌ره‌یه‌، له‌ چی ده‌گرێت.

:: کچێ وه‌ره‌ دانیشه‌ هه‌ی ئابڕووبه‌ره‌.

ئابڕووبڕان/abrûbřan: کتن:[ ئابڕوو+ بڕان] بێ ڕێزبوونی که‌سێک بێ ئه‌وه‌ی( بکه‌ر)ی کاره‌که‌ دیار ده‌بێت.

ئابڕووبڕاو/abrûbřaw: ئانفا:[ ئابڕوو+ براو( بڕین)] ڕیسواکراو، ناوزراو، به‌دناوکراو، ئه‌تککراو.

ئابڕووبردن/abrûbirdin: کتپ:

1- ڕیسواکردن، ناوزڕاندن، به‌دناوکردن، ئه‌تککردن : ئابڕوو بە کەسێکەوە نەهێشتن.

{

قیبله‌كه‌م به‌و زاری هه‌ر وه‌ك غونچه‌ بۆیه‌ پێكه‌نی

 دا بڵێن خه‌نده‌ی له‌ گوڵ دێ ئابرووی په‌روین ده‌با

}{ وه‌فایی. ل ، ٣}.

 2 – ناو و ناوتۆره‌ شوێن خستن، به‌یت بالۆره‌ بۆ هه‌ڵبه‌ستن، به‌په‌ندکردن.

::  له‌خۆڕا ئابڕووی پیاوه‌که‌یان برد

 3 – بێبنکردن، بنپژاندن( که‌نیشک به ‌زۆر).

ئابڕووبڵاوبوون/abřûbiľawbǔn: كتن:[ ئابڕوو+ بڵاو+ بوون] ئابرووچوون، سووكبوون له‌ لای خه‌ڵك.

{

كارێكی گه‌وره‌ قه‌وماوه ‌

چلۆن ئابڕووم بڵاوه‌ 

ئیختیارم ده‌مست كچێ ماوه‌

}{ مان . ل٢٠١}.

ئابڕووتکان/abrû tikan: کتپ:[ ئابڕوو+ تکان] ئه‌تک پێکردن، ڕیسوا بردن له ‌ناو کۆمه‌ڵدا، سووک و چرووک کردن.::  کچێ بێده‌نگ به‌، ئابڕووت ده‌تکێنم.

ئابڕووتکاندن/abrû tikandin: کتپ:[ ئابڕوو+ تکاندن] ناوپیسکردن، ڕیسواکردن، له‌ خۆڕایی ئابڕوویمانتکان.

ئابڕووتکاو/abrûtikaw: ئانفا:[ ئابڕوو+ تکاو( تکان)] ئابڕووچووگ، ناوزڕاو: که‌سێک ئابڕووی تکابێت، تووشی سووکی و سه‌رشۆری بێت

{

رۆژی ته‌رزه‌، چه‌نده‌ میینای دڵشکێن و سه‌رشکێن 

رۆژی باران شڕه‌، بێ عیسمه‌ت و ئابڕووتکاو

}{نالـی}.

2- بێنامووس، پایه‌نزم.

ئابڕووچوو/abrûĉû: ئانفا:[ ئابڕوو+ چوو( چوون)] ئابڕووتکاو، بێحه‌یا.

ئابڕووچوون/abrû ĉûn: کتن:[ ئابڕوو+ چوون] ناوزڕان، سووک بوون، به‌دناوبوون.

ئابڕووخواز/abřuxwaz: نتـ: ئه‌و که‌سه‌ی هه‌میشه‌ ئاگاداری شه‌ره‌ف و ئابڕووی خۆی ده‌کات که‌ سووک و ڕیسوانه‌بێت.

ئابڕوودار/abřûdar: ئانتـ:[ ئابڕوو+ دار] ئابڕوومه‌ند، سه‌نگین، به‌رێز، به‌ناوبانگی باش.

ئابڕووداری/abrûdarî: نچ: به‌ئابڕووی.

ئابڕوودارێتی/abrûdarêtî: نچ: به‌ئابڕووێتی.

ئابڕووڕژان/abřuřijan: کتن: ئابڕووچوون.

ئابڕووڕژاندن/abřuřijandin: کتپ: ئابڕووتکاندن.

ئابڕووڕێژ/abřuřêj: ئان:[ فا][ ئابڕوو+ ڕێژ( ڕژان)] ئابڕووبه‌ره‌.

{

ئابڕووڕێژه ‌ویساڵی یار و خوێناێژه‌ فیراق 

عاله‌می عیشق و مه‌حه‌ببه‌ت هه‌رباێژه‌، هه‌رباێژ

}{مه‌حوی}.

ئابڕووڕێژیی/abřu řêj: نچ:[ فا][ ئابڕوو+ ڕێژ( ڕژان)+ یی] حه‌یاچوون، ئاباوونه‌مان.

ئابڕووكڕینه‌وه‌/abřukiřînewe : كتپ:[ ئابڕوو+ كڕین+ ئه‌وه] به ‌كارو كرده‌وه‌یه‌ك یا حه‌یا چوونی كه‌سێك گرتن

:: میوانمان زۆر و پێخه‌فمان كه‌م بوو، كاك ره‌سو ڵی هاوسێمان پێخه‌فی بۆ هێناین و له‌كن میوانه‌كان ئابڕووی كڕینه‌وه‌.

ئابڕووله‌ڕووهه‌ڵگیران/abřu le řǔ heľgîran: كتپ:[ ئابڕوو+ له‌ڕووهه‌ڵگیران] بێ شه‌رمبوون، حه‌یا لهاوونه‌مان.

ئابڕوومه‌ند/abrûmend: ئانتـ:[ ئابڕوو+ مه‌ند] به‌ئابڕوودار.

ئابڕوومه‌ندیی/abrûmendî: نچ: ڕوو سپێتی، ئابڕوودارێتی.

.

بەئابڕوو/beabřû: ئاكتـ:[ بە+ ئابڕوو ] ئابووردار.

:: مرۆڤی بەئابڕوو.

بێ ئابڕوو/běabřû: ئانتـ:[ بێ+ ئابڕوو] ئابڕوونەدار، بێشەرم و بێحەیا، ڕووقایم، پلندەر.

بێ ئابڕووبوون/bě abřûbûn: کتن:[ بێ ئابڕوو+ بوون] ڕیسوابوون، ئابڕوونەمان.

بێ ئابڕووکردن/běabřûkirdin: کتپ:[ بێ ئابڕوو+ کردن] ڕیسواکردن، ئابڕووتکاندن.

بێ ئابڕووی/běabřûy: نچ:[ بێ ئابڕوو+ ئی] بێشەرمی، ڕووقایمی، سووکی .

بێ ئابڕووێتی/běabřûětî: نچ:[ بێ+ ئابروو+ئێتی] بێشەرمێتی، خوێرێتی، سەرسەرێتی.

.

.

.

.

.

.