بیانی  –  بێگانە : ئەم وشانە کە خوازراونەتە نێو زمانی کوردی و ڕەچەڵەکێکی بیانی یان زمانی دیکەی هەیە.

_______________________________________________________________________________

 ئاب  ئابا  ئاباد  ئابپاش  ئابجامە  ئاباژوور  ئاباکوس  ئابانۆز
 ئابتین  ئابیدە  ئاپارتەمێنت  ئاپارتهاید       ئەدینۆید     
      ئاداب  ئادامس        
 ئارشیف   ئارشین            ئارشیدۆک
 ئەبابیلک      ئالوودە      ئەپریل  
   ئەپارتمان  ئەپاتیت  ئەنگوور  ئاداجیۆ     ئۆپۆسوم  
     ئه‌رشیف  ئۆددس    ئینساف  ئینسان  ئینسپێکتۆر
               

.

       بارۆک      بارۆن  
               

 .

    پاتەر   پانتۆمیم   پاندا  پاندۆل  پانسمان  پانسیۆن    
 پێنسیۆن               پۆلیکات 

.

     تابوو      ته‌رمۆمه‌تر    
         تێرمۆ    تێرمۆستات  تێرمۆسکۆپ

.

         جەنابت      
   جنابەت            

.

          خواب      
               

.

 دادا   دادایتزم   دادای 

.

 سیکلۆپێان

.

          ڕێکلام      
               

.

       قومار         
     فیۆرد       فیزیۆلۆژی    

.

         قانقاریا      
               

.

      کاراکتەر    کاراتێ    کانگرێن  
       كلاسیك    كلاسیزم    
  کۆما            

.

     گابرۆ          
   گلاوکۆما    گنەیس        

.

         لابۆراتۆریۆم       
               

.

     ماسمێدیا          
               

.

         نیش      
               

.

               
         هێمۆگلۆبین      

.

 واڤیلایت  وەرەق

.

.

.

.