ئاخێوتن/axěwtin: كتن:[ ئا‌ڤێسـ : یه‌ئۆگ : yaog . پهـ : ئایۆخته‌ن : āyōxtan. ئاخاوتن، ئاخێوێن] لنگدانی وولاغ، لێ خووڕین، ئاژوتن.

{ له ‌عه‌رسه‌ی شێعردا، ئه‌حمه‌د عه‌جایب شه‌هسوارێكه‌ || له ‌مه‌یدانا بزانه‌ ئه‌سپی خۆم چۆنی ده‌ئاخێوم }{ ئه‌حمه‌د موختار: 86}.

.

.

.