ئاخێوتن/axêwtin: كتن:[ ئا‌ڤێسـ : یه‌ئۆگ : yaog . پهـ : ئایۆخته‌ن : āyōxtan. ئاخاوتن، ئاخێوێن] لنگدانی وڵاغ، لێخووڕین، ئاژوتن.

{

له ‌عه‌رسه‌ی شێعردا، ئه‌حمه‌د عه‌جایب شه‌هسوارێكه‌ 

له ‌مه‌یدانا بزانه‌ ئه‌سپی خۆم چۆنی ده‌ئاخێوم

}{ ئه‌حمه‌د موختار: 86}.

.

.

.

.