ئاسانه ¹ ‌/asane: ن:[ ئەند][ رۆژک، سنـ، هـ] ئاستانه‌، به‌رده‌رگا، به‌رماڵ، پێشخانوو، دەرماڵ.

{

من شه‌وێ ناڵه‌م جۆش ئاوه‌رد بۆ

سه‌گی ئاسانه‌ت بێدار که‌رده‌ بۆ

}{مه‌وله‌وی}.

.

.

______________________________

ئاسانه‌ ² /asane: ن:[ تەند] دۆخی که‌وتنه‌ سه‌ر ژانی منداڵ بوون.

::  ئاسانه‌ی سووکه { شڕ} : به ‌ئاسانی منداڵی ده‌بێت.

:: ئاسانه‌ی گرانی{ شڕ} به ‌ناره‌حه‌ت منداڵی ده‌بێت.

.

.

.

.