ئاسانه 1‌/asane: ن:[ ئەند][ رۆژك، سنـ،  هـ] ئاستانه‌، به‌رده‌رگا، به‌رماڵ، پێشخانوو.

{

من شه‌وێ ناڵه‌م جۆش ئاوه‌رد بۆ

سه‌گی ئاسانه‌ت بێدار که‌رده‌ بۆ

}{مه‌وله‌وی}.

.

.

______________________________

ئاسانه‌ 2/asane: ن:[ تەند] دۆخی که‌وتنه‌ سه‌ر ژانی منداڵ بوون.

::  ئاسانه‌ی سووکه{ شڕ} : به ‌ئاسانی منداڵی ده‌بێت.

:: ئاسانه‌ی گرانی{ شڕ} به ‌ناره‌حه‌ت منداڵی ده‌بێت.

.

.

.