ئاسته‌م/ astem: ئانتـ:{{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}[ پهـ: سته‌همه‌ک][ ئا+ سته‌م] عاسته‌م، تۆسقاڵ، که‌م، نه‌خت، پییچ

::  ئاسته‌مێکی مابوو بکه‌وێته‌ ناو ڕووباره‌که‌وه‌.

.

به‌ئاسته‌م/beastem: ئاکتـ:[ بە+ ئاستەم( عاست+ ئەم)] بەحاڵ، بەهێواشی، بەئەسپایی، تۆزێك، که‌مێك، نه‌ختێك : ئه‌ندازه‌یه‌کی که‌م ، مه‌ودایه‌کی کورت، ماوه‌یه‌کی زۆرکه‌م، یەكجار زۆركەم.

::  به‌ئاسته‌مێکی مابوو به‌ر ئۆتۆمۆبیل بکه‌وێت.

{

به ‌ئه‌سپایی، به‌بێ هێزی به‌عاسته‌م

هه‌وای روحم ده‌خاته‌ سه‌ر له‌ره‌ی خه‌م

}{ گۆران}.

.

.

.