ئاسته‌¹/aste: ن:[ توێ][ كباك، زا] ئێسك، سووقان، هێسك.

.

.

______________________

ئاسته‌²/aste: ن:[ پۆشاك][ كباك، زا] ئاستك، سه‌رده‌ست: به‌شێك له‌ پۆشاك كه‌ ده‌ست داده‌پۆشێت.

.

.

_______________________

ئاستە³⁄ aste: ن: تۆمار.

.

.

.

.