ئاسته‌¹/aste: ن:[ توێ][ کباک، زا] ئێسک، سووقان، هێسک.

.

.

______________________

ئاسته‌²/aste: ن:[ پۆشاک][ کباک، زا] ئاستک، سه‌رده‌ست: به‌شێک له‌ پۆشاک که‌ ده‌ست داده‌پۆشێت.

.

.

_______________________

ئاستە³⁄ aste: ن: تۆمار.

.

.

.

.