ئافتا/afita: نتـ:[ ئاف: ئا‌ڤ، ئاو+ تا] هاوتا، ئامتا، هامتا، هه‌مبه‌ر، هاوچه‌شن، وێنه‌.

{

ئه‌گه‌ر چاوی خۆم به‌یایه‌ زینێ هه‌ڵدینایه ‌

وه‌هام ده‌دی ئافتای کاکه‌ مه‌مێ جوانه‌

}{ به‌یتی مه‌م وزین}.

.

.

.