ئاوه‌شی ¹ /aweŝî: ن:[ نخ][ رۆژك، مكـ ][ ؟] نه‌خۆشیییه‌كه‌ تووشی گوانی مه‌ڕ ده‌بێت و ڕه‌قی ده‌كات و نادۆشڕێت.

ئاوه‌شی بوون/aweŝîbûn: كتن: تووشی نه‌خۆشی گوان ئێشه‌ هاتنی مه‌ڕ .

.

.

______________________

ئاوه‌شی ² /aweŝî: ئان:[ كشت] حاڵی په‌ڵه‌ ده‌غلێكی له‌به‌ر بارانی زۆر یان دانیشتنی زۆر چڵ چڵ یان جێ جێ ووشك بوو بێت.

ئاوه‌شی بوون/aweŝîbûn: كتن: ووشك بوونی هه‌ندێك شوێن یان چڵێی په‌ڵه‌ ده‌غلێك كه‌رۆژ ئاوداربێت ژان بارانی زۆری به‌سه‌دا بڕایبێت.

.

.

.