ئاژین/ajîn: ئان:{{ ته‌ر، تر}{ ته‌رین، ترین}}

 زبر وه‌ک بڕبه‌ندی به‌رداش، درشت، دڕن، که‌ماچ، گرنج گرنج.

.

.

_____________________

ئاژین/ajîn: ن:

1- به‌رده‌ڵان.

2- [ کشت] ئاژیان، ڕوان : ئاولێنانی زه‌وی، که‌شاو. به‌ردانه‌وه‌ی ئاو به‌زه‌وی دا.

::  شێلگه‌که‌ هه‌ڵبڕه‌ با ئاوه‌که‌ له‌و ده‌شته‌ با ئاژین بێت.

.

.

.