ئاگربارانه‌/agirbarane‌: نتـ:[ مۆسیقا][ ئاگر+ باران+ ئه‌] هه‌وایه‌کی گۆرانی کوردییه.

{‌  ئه‌ی خودا له‌م ئاگربارانه ‌|| ئه‌ی خودا له‌و ریزه ‌خاڵانه ‌|| یار به‌بێ تۆ ماڵم وێرانه }{فۆلکلۆر}.

.

.

.

.