ئه‌سته‌ر/ester: ن:[ کیمیـ] ئاوێته‌یه‌که‌ له‌ کارله‌یه‌ک کردنی ترش و ئه‌لکهوول په‌یدا ده‌بێت.

.

.

_______________

ئه‌سته‌ر/ester: ن:[ پۆشاک] ناوپۆش، ئەستار.

ئه‌سته‌رکردن/esterkirdin: کتپ:[ ئەستەر+ کردن] ناوپۆشکردن.  

.

.

.