ئه‌ندارز/endariz: ن:[ پهـ: andarz ، handarz] په‌ند، وه‌سێت، نه‌سیحه‌ت، ئامۆژ

ئه‌ندارزگر/endarizgir: ئانفا: [ ئه‌ندراز+ گر( گرتن)] نه‌سیحه‌ت گر. له‌سه‌رده‌می ساسانێکاندا به‌ ئامۆژکگار یان ڕاوێژگار گووتراوه‌.

.

.

.