ئه‌گریجه‌/egrîce: ن:[ جوانکاری] که‌زی و بسک، چینچک، په‌لکه‌ : مووی سه‌ری ئافره‌ت لە ئاستی ڕوومه‌تی بڕا بێت.  

.

ئه‌گریجه‌ بڕین ¹/egrîce biřîn: کتن: که‌زی و پسک و ڕێک کردن بۆ جوان ڕاوه‌ستانی.  

ئه‌گریجه‌بڕینه‌وه‌/egrîcebiřînewe: کتن: ئه‌گریجه‌ قه‌یچی کردن بۆ جوانی.

{

له‌ کوڵمت هه‌رچێ خاریج بێ سه‌ری ئه‌گریجه‌ قه‌یچی که‌ 

بڵێن با سه‌ربڕینی خاریجی بۆ ڕه‌ونه‌قی دین بوو

}{ سالم}.

ئه‌گریجه‌ بڕین ²/egrîce biřîn: کتپ: بریتی یه‌ له‌ ئه‌تککردنی ژن له‌ سه‌ر تاوان.

{ تێبـ: ئه‌م نه‌ڕێته‌ ناشرینه‌ له‌ کۆندا له‌ ناو کورده‌واریدا باو بوو، خۆش به‌ختانه‌ باوی نه‌ماوه}‌.

.

.

.