ئێسقان/êsqan: ن:[ توێ][ باشک، کک] ئێسک، سووقان.

{…ده‌ستی که‌ هه‌ر ئێسقانی ڕووت بوو ته‌قه‌ی له‌ قاپی هه‌ستاند..))( قزڵجی : پێکه‌نین}.

ئێسقانی/êsqanî: ئان: سنگ، کلۆت، سێ به‌نده‌، کلک، ڕان، به‌نده‌، چه‌ناگه‌، ئاوه‌زه‌نگی، سمت، به‌له‌م، بێژه‌نگی، کوڵم.

ئێسقانی ڕه‌‌ش بێت/êsqanî reş bêt: شڕ:[ ئد] بمرێت. جوێنه‌ و ژنان به‌یه‌کتری ده‌ده‌ن.

.

.

.

.