ئێسقان/ěsqan: ن:[ توێ][ باشك، كك] ئێسك ، سووقان.

{…ده‌ستی که‌ هه‌ر ئێسقانی ڕووت بوو ته‌قه‌ی له‌ قاپی هه‌ستاند..))( قزڵجی : پێکه‌نین}.

ئێسقانی/ěsqanî: ئان: سنگ، کلۆت، سێ به‌نده‌، کلك، ڕان، به‌نده‌، چه‌ناگه‌، ئاوه‌زه‌نگی، سمت، به‌له‌م، بێژه‌نگی، کوڵم.

ئێسقانی ڕه‌‌ش بێت/ěsqanî reŝ bět: شڕ:[ ئد] بمرێت. جوێنه‌ و ژنان به‌یه‌کتری ده‌ده‌ن.

.

.

.

.

.