ئێواره‌/ěware: ن:[ کات][ پهـ: ئێڤاره‌ك] ئه‌نگۆرێ، ئێڤاره‌_ ئێڤار ( کباك)، ئیوارە ( كباش، ل)‌‌ _ ئێوارێ، خۆره‌زه‌رد، زه‌ردپه‌ر، زیواره‌، ‌عه‌سر، ڤێره‌گا، وێره‌گا، هه‌نگوور،  _ هێوارێ.

:: دواکاتی رۆژ که‌ده‌که‌وێته‌ نێوه‌ رۆژ ێکی دره‌نگ و ئاوابوونی رۆژ.

ئێواره‌باران/ěwarebaran: نتـ:[ ئێواره‌+ باران] دزه‌، ئێواره‌ووڵ.

ئێواره‌بازار/ěware bazar: نتـ:[ ئێواره‌+ بازار]

1- بازاری چۆڵوکه‌م کریار له‌به‌ر دره‌نگه‌ وه‌ختی.

::  وه‌ره‌ وه‌ره‌ هه‌لی گره‌ هه‌ر ‌ڤه‌نرۆیانیش ده‌کات به‌ڵام ئێواره‌ بازاره‌ قه‌یدی ناکات.

2-[ ئد][ شر]

::  بازاری کریاره ‌بێ بێ بره‌و : ئه‌وه‌ ئه‌م بازاره‌ بۆوای لێهاتووه‌ هه‌رده‌ڵێی ئێواره‌ بازاره‌.

ئێواره‌باش/ěwarebaŝ: نتـ: هێڤاراوه‌ خووه‌ش، باشه‌‌ڤار.

ئێواره‌کی/ěwarekî: ئاك:[ ئێواره‌+ کی] ئێڤاره‌کی.

ئێواره‌ وه‌خت/ěwarewexit: نتـ، ئانتـ:[ ئێواره‌+ وه‌خت]

1- کاتی ئێواره‌.

2- دره‌نگ وه‌خت.

:: ئێواره‌ وه‌خته‌، جرچن به‌به‌خته‌.

{ تێبـ : ئه‌م وشه‌یه‌ ئه‌گه‌ر( مبتداء) بوو ناوه ‌و ئه‌گه‌ر به‌دوای ناو ێکیشه‌وه ‌هات ئاوه‌ڵناوه‌}‌.

ئێواره‌وه‌خته‌/ěwareewxite:  نتـ: [ ئد ]

:: ئێواره‌وه‌خته‌ێیکی دره‌نگ به‌ دێر ژووانه‌ وه‌ گه‌رایه‌وه‌ ماڵه‌وه‌.

ئێواره‌ووڵ/ěwareǔiľ: نتـ:[ ئێواره‌+ ووڵ(؟)] ئێواره‌بارانه‌.

ئێوارێ/ěwarě: ئاکتـ:[ ئێوار+ ئێ ]  له ‌کاتی ئێوارێدا.

:: ئێوارێ وه‌ره‌ ده‌چینه‌ لای سمکۆ.

ئێواره‌ێکی دره‌نگ/ ěwarěkî dreng: نتـ: کاتی زه‌رده‌په‌ڕ، ئه‌و ده‌مه‌ی ڕۆژ نیزیکی رۆژئاوا بوونه‌.

.

.

.

.