دامان  1/daman: ن:[ کباک] خەمگینی، کۆڤان، قەدبوون، تەنگاڤی، پەژارە، جەخار، پۆزخینی، کەسەر، خەم، کەدەر _ قەدەر، زیزی.

: ئەڤ هاوواتایانە ل گۆر دەڤۆکان دکارن د جهێ دە بکار بێن.{ ئیزۆلـی، ل، 629}.

داما/dama: ف:[ دۆخی ڕابردووی کەسی سێ یەمی تاکە لە چاووگی ( دامان)ـە] مات بوو، کەوتەهرزەوە.

داماگ/damag: ئانفا:[ ئەردە] بێچارە، پەککەفتگ، تێماو، داماو، دامەنە، دەرمەنە، سەرگەردان، مات.

داماگی/damagî: نچ: تیماوی، ماتی و سەرگەردانی، داماویی.

.

.

________________________

دامان  2/daman: کتن:[ دا+ مان] 

1- تێمان، مات و سەرگەردان بوون، پەککەفتن _ پەککەوتن، دەستەوەستان بوون، واق ووڕمان.    

2- دوودڵ بوون، ڕامان، بیرکردنەوە، بەپەرۆش و خەمگین بوون.  

.

داماو/damaw: ئانفا، ن:[ دامان] 

1- ئاتاج، بەدبەخت، بریندار، پەرۆشدار، پەککەوتە _ پەککەوتوو، ترم، تووچیاگ، تێماو، کەساس، کز، لێ قەوماو، ماندوو، مەلوول، ناساز، ناکۆک، هەژار : کەسێکە زۆر دامابێت.

2- [ ناڤ] نێوی نێرینەیە. 

3- نازناوی(حوسێن حوزنی موکریانی)یە.

.

داماوی/damawî: نچ: ئاتاجی، بەدبەختی، پێداوێستی، دامایی( کباک)، دەستەوەستانی.

داماوی هەژار/damawî hejar: ئانتـ:  ئه‌ڕامه‌نه‌ _ ئه‌ڕامه‌ند ( هـ).

دامایی/damayî: نچ:[ کباک] داماوی.

دامەنە/dameme: ئانفا:[ کە] پەککەوتوو، بێ بەهرە، بێ بەش، بەشبڕاو.

.

.

________________________

دامان  /daman: نتـ:[ کباک، فار]

1 – دامێن، داوێن( چیا، دار، بار ) دانگە( سزیر)، دەمان ( دەر، ه،  کە) سزا، دەیەک.  

2- داو : ئەڤیا ژ بۆ جل و کنج تێ گۆتن، یێن کۆ ژ ناڤکێ بەرژێرە.

دامانگر/damangir: نفا:[ دامان+ گر(گرتن)] داوێنگر، دامانگیر.  

دامانگرتن/damangirtin: کتن:[ دامان+ گرتن] داوێن گرتن.  

دامانگیر/damangîr: نتـ: داوێنگر، داوێن گیر.   

دامانگیری/damangîrî: نتـ: داوێنگر، داوێنگیری.  

دامان بەزی/daman bezî: نتـ:[ دامان+ بەزی] پاچێ مزیێ، پاچککا کۆ ل زارۆیێان هوور گرێددن.{ ئیزۆلـی، ل، 581}. 

دامان پۆش/daman poš: نتـ:[ کە] دەرپێ.  

.

.

.