دەستان/destan: ن:[ مۆسیقا] ئاواز، دەسان، سروود، گۆرانی.

{

عەجەب ئیزهاری بێ ڕەحمیی نیگارم لەززەتی عیشقە

کە ئەو دەستانە وەک دەستانی کوردی فاش و مەشهوورە 

}{ کوردی}

.

.

.

.