زنە/zine: ن: ئاوزا، زنه‌ک، زۆنگ.

.

.

________________

زنە/zine: ن:[ هـ] تناوور، زنە، زندی، زنوو( هـ)، زیندگ، زیندوو، زینگ، زیندی، زیننە، زیننی، گیانەوەر، گیاندار،گیانلەبەر .[ ئینگـ : Biotic].

زنەیی/zine: نچ:[ کە] زیندوویی، ژیان.{ گیوی، ل، ٥٣٦}.

.

.

______________________

زنە/zine: ن:[ هـ] پێشگری زن کە دەچێتەسەر ناو.

.

.

.

.

.

.