شنە/šine: ن:[ کەش] بای نەرم، بای فێنك، سروە، شەماڵ، شنەبا، کزەبا : بایەکە گەڵای درەخت دەلەرێنێتەوە، خێراییەکەی نزیکەی ( 5 – 21) میلە لە کاتژمێرێكدا. [ ئینگـ : Brezze , Weak kind]{ کەماڵنامە، ل، 1526}  

{

بسکت بدە دەست شانە بەڵام چین مەخە ئەبرۆ

زوڵفی تۆ شنە تێکی دەدا شانە بڵی چی 

}{ هێدی}

شنەبای پاییز/šine bay payîz: نتـ:[ کەش][ شنە+ بای+ پاییز] شنەی وەرزی پاییز.

:: شنەبای سەردی ئێوارەی پاییز.{ naseh nadery}

شنەبای بەهار/šine bay behar: نتـ:[ شنە+ بای+ بەهار] شنەی وەرزی بەهار.  

شنەبای بەهەشت/šine bay behešt: نتـ:[ مجـ][ شنە+ بای+ بەهەشت] کزەبایەك هێندە خۆش بێت وەك لە بەهەشتەوە هاتبێت.

شنەبای خۆشەویستی/šinebay xošewîstî: نتـ:[ مجـ][ شنە+ بای+ خۆشەویستی] گەرم و گوری خۆشەویستی، نازەو نووزی خۆشەویستی.

شنەبای سنەوبەر/šinebay sinewber: نتـ:[ مجـ][ شنە+ بای+ سنەوبەر] شنەی ناو دارستان و باخ.  

شنەبای شەوێ/šinebay šewê: نتـ:[ مجـ][ شنە+ بای+ شەوێ] شنەی زەوی.

{

قوربانت بم شنە بای شەوێ
خەو بێ لە چاوم ناکەوێ
دڵ مەجنونە و لەیلای دەوێ

}{ فۆلکلۆر}

.

شنەی دەریا/šiney derya: نتـ:[ کەش] [ شنە+ بای+ دەریا] شنەی دەریا، سروەی دەریا، کزەی دەریا : هەوایەکی فێنكە لە ئاوەوە ( ڕووبار یان دەریا) هەڵدەکات بۆ سەرزەوی لە  ئاسمانیکی ڕوونی بێ هەور. وەرزی هاویندا.[ ئینگـ :  Sea brezze]

شنەی زەوی/šiney zewî: نتـ:[ کەش] [ شنە+ زەوی] شنەی بەیان، شبەبای سەحەر، کزەی زەوی : هەوایەکە لە ناوچە ووشکانیییەکانەوە بەرەو دەریا یان دەریاچە هەڵدەکات لە شەودا یان لە کاتی بەیانیاندا. [ ئینگـ :  Land brezze]

شنەی شەماڵ/šiney šemaľ: نتـ:[ کەش][ شنە+ ی+ شەماڵ] شنەبای شنە.

شنەی شاخی/šiney šaxî: نتـ:[ کەش][ شنە+ ی+ شاخی] بای داکەوتوو : ئەو بایە ساردەیە کە لە شاخەکانەوە دادەکەوێتە سەر شیوەکان.

.

.

_____________________________

شنە/šine: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ ڕەگەزی مێینە.

.

.

.

.