مۆڵەت ⁄ moľet: ن:[ بیا][ ع : مهلة] 

1 – ئاتڵای، ڕێپێدان، قان _ قانە،  وچان : دەرفەت دان بۆ تاوێک.

2 – بڕەس، ماوە _ ماوڵ، واز.{ مەردۆخ، ب 2، ل، 593}. 

3 – بڕفەت، ماوە، وەخت.{ فەرهەنگی باشوور، ل، 710}

4 – ماوەدان بە ئیش.{ خال، ب3، ل، 474}

مۆڵەتدان⁄ moľetdan: کتپ، کتن: ڕێگادان.{ گیو، ل، 862}.  

مۆڵەتدەر⁄ moľetder: ئانفا: ودمدەر، ودمێر. 

.

.

.

.