مەنگەنیز/mengenîz: ن:[ کیمیـ]  توخمێکی کیمیایییە،  هێمای کیمیاییی «Mn» و گەردیلە ژمارەی ٢٥.  [ ئینگـ : Manganese]

بەرگری خانەکان لە ماددە ژەھراوییەکان ھەروەھا بەژدارە لە شیتەڵکردنی شەکر و چەوری.سەرچاوەی دەستکەوتن:چا، بادەم، نانی بۆر

چەندمان پێویستە؟

گەورە: نزیکەی ٣ملگم/ڕۆژانە

.

.

.

.

.