وەنەوز/wenewiz: ن: ئازه‌نگ _ ئاژەنگ، بارینە، خه‌ونووچكه، خەوەکوتکە، سڤکەخەو، وێژینگ : سەرەتای خەوتن یان چاو چوونەخەو و بە ئاگاهاتنەوە ئەوەش کاتیک دەبێت کە درەنگانی شەو یان دوای هیلاکی و ماندوێتی.

وەنەوزلێدان/wenewzlêdan: كتن:[ وەنەوز+ لێدان] ئاژەنگ لێدان.

.

.

.

.