وەنەوز/wenewiz: ن:[ فار : ئاژاشكه‌]  ئازه‌نگ _ ئاژەنگ، بارینە، خه‌ونووچكه ‌و وێژینگ : سەرەتای خەوتن یان چاو چوونەخەو و بە ئاگاهاتنەوە ئەوەش کاتیک دەبێت کە درەنگانی شەو یان دوای هیلاکی و ماندوێتی.

وەنەوزلێدان/wenewzlědan: كتن:[ وەنەوز+ لێدان] ئاژەنگ لێدان.

.

.

.

.

.