پازدە/pazde: ن:[ ژ][ ئاڤێسـ : پەنچەدەسە، پهـ : پەنچدەهـ( كباك) پانزدەهـ،( كناو) _ پانزە _ پانزدە،( هـ) پانگزە، زا: پانجێس ] پێنج و دە. ژمارەی 15.

پازدەهەم/pazdehem: ئان:[ ژ][ پازدە+ هەم] پازدەیەم.

پازدەهەمین /pazdehemîn: ئانتـ:[ ژ][ پازدە+ هەم+ ئین] پازدەمین : ئەوەی كەلەپلە و ریزی پازدە دابێت.

پازدەیەم/pazdeyem: ئانتـ:[ ژ][ پازدە+ یەم] پازدوهەم.

پازدەمین/pazdemîn: ئان:[ ژ][پازدە+ یەمین] هەمین.

.

.

.

.