[ تەندروست ]

 ئا‌خته  ئاختف  ئادرێنالین  ئارەقکردنی ناڕێک  ئارووبەند   ئاسانە
  ئاگۆپەنتوورە   ئالبینۆ  ئانسرۆمەتر  ئاوبەند
       
 ئەخته  ئه‌ره‌مك  ئه‌لبینۆ  ئیندۆسکۆپ
 به‌ڵغه‌م
  باپێچ
 تف
 خەساو  خڵت سینه‌
 سووره‌
 شکسته‌به‌ند
 نه‌زا  نه‌زۆک
 یه‌خته