پەلیک ¹/pelîk: ن:[ واز][ هـ] هەلووک.

پەلیکانێ/pelîkanê: نتـ:[ واز][ هـ][ پەلیک+ ئانێ] هەلووکێن.{ زاراوەسازی، ل، 13}

 تێبینی 
 دارۆچكەیێكی یەک لە یارییەكۆنینەكانی كوردەوارییە

.

.

_____________

پەلیک ²/pelîk: ن:[ خوار][ باد] خاشیل( زا) : خواردەمەنیەک کە بووبێت بە پەسیسە.

.

.

_____________

پەلیک ³/pelîk: ن:[ پۆشاک][ هـ] پرچی هۆندراوە، پەلکە، گوجی، بەندی كەوا و كراس و ئیتر.

.

.

_____________

پەلیک 4/pelîk: ن: ئه‌لكو( ل)، ئه‌ل.

.

.

.

.