ڕێسمە/řěsme:ن:[ ئەند] ئاستان( كباك، زا)، پیکرە( ل)، ژێردەرانە، پاژنەی دەرگا، ژێردەرگا، هه‌ساره‌ی ده‌رگا 

.

بنڕێسمە/binřêsime: نتـ:[ بن+ ڕێسمە] پاژنەی دەرگا : پارچە دارێکە( تەختە باکۆتەرە) قووڵی دەکەن یا( کونەدیو)، زمانەی خوارەوەی لاشیپانەی دەرگای دەچێتە سەر ناو و دەبێتە هۆی کرانەوە و پێوەدرانی دەرگا . پێچەوانەی سەرڕێسمەیە.

سەرڕێسمە/serřêsime: نتـ:[ سەر+ ڕێسمە]

.

.

.

.