ڤ / W / V

بیست و هەشتەمین پیت/تیپە لە زمانی کوردی بە پێی ئەلفەبێتی ئارامی.  پیست و جوارەمین پیتە لە ئەلفەبێتی ئاڤێستایی.

گۆرانگاری لە نێوان دەنگی ( ب)، ( پ)، ( ڤ)، ( م)و ( و) هەیە لە مێژووی پەرەسەندنی زمانی کوردی.

.

 کرمانجی باشوور  کرمانجی باکوور  کرمانجی ناوەند
 وێ  ڤێ  بێ
 ئەپ  ئاب  ئاڤ  ئاو
 تاڤ  تاو
 شەراب  شەراو
 باب  باو ( باوک)
 ئەوێ  دڤێت  ئەبێ  دەوێت
 سوەی  سبەی
 وەدەست خستن  بەدەست خستن

.