ئاتاشه‌/ataŝe: ن:[ سەز][ فه‌ر: attache] کارمه‌ندی بالوێزخانه‌، وابه‌سته‌.

ئاتاشه‌ی میلیته‌ر/ataŝey mîlîter: نتـ:[ فه‌ر: Military attache] وابه‌سته‌ی سه‌ربازی.

جانتای ئاتاشه‌/cantay ataŝe: نتـ: جانتای دیبپلۆماسی  یان جانتای دەستی. [ ئینگـ: attache bag]

.

.

.