هات ¹/ hat: ڕەگ:[ ڕەگی چاوگی( هاتن)ـە، دۆخی ڕابردووی نزیکە لە چاوگی( هاتن)، لەزمانی کوردییدا ] ئاما( هـ)، گەیشتنەبەرەوە، ها.

هاتهات/ hat hat: نتـ:[ هاتن + هاتن]

:: هاتهاتەکەو ڕۆمی : هاتهاتەکەی ڕۆم.

هاتن/hatin: کتن: >< ڕۆیشتن، چوون. 

هاتوچۆ/hatûço:  نتـ:[ هات( هاتن)+ و+ جۆ( چوون)]

هاتوچۆکەر/hatûço ker:  نفا:[ هاتوچۆ+ کەر( کردن)]

هاتوچۆ کەرڎەی/hatûço kerđey: کتپ:[ هـ] هاتوچۆکردن ( کناو)

هاتوچۆ کەڎەیەنە/hatûço kerđeyene: کتپ:[ هـ] لەهاتوچۆکردندا( کناو)

هاتونەهات/ hatûnehat: نتـ:[ هات+ و+ نەهات]

هاتهات/hathat: نتـ:[ هات+ هات]

:: هاتهاتەکەو ڕۆمی : هاتهاتەکەی ڕۆم.

.

.

_________________________

هات ²/ hat: ن:[ ئاڤێسـ : ] ناوی هەریەک لە نووسراوەكانی ئاهوورامەزدا یە بۆ سپید مینەوەی زەردووشت.

.

.

_________________________

هات ³/ hat: ن:

1 – بەخت، تالع، تالح، شەنس : نگینی باش. 

2 –  ئامه‌و( هـ) ئامه‌د : هاتوبه‌خت یان بەختونگینی باش : ساڵی بەپیت و فەڕ.

3 – ساڵی زۆر بە حاسڵ.

:: ئەو ساڵ ساڵەکەی هاتە.

هاتونەهات/hatûnehat: نتـ:[ مجـ][ هاتن و نەهاتن] خۆ و بەخت، مان و نەمان، سەرکەوتن و ژێرکەوتن، قازانج و زیان. 

ڕێی هاتونەهات/řêy hatûnehat: شڕ: ڕێگای مان و نەمان. 

هاتی/ hat:  نچ: ساڵی خۆشی بە پیت و بڕشت.

.

.

___________________________

– هات 4 / hat – : پاشگرێکە لە زمانی کوردیدا، بەدوای هەندێ ناوەوە دەلكێت و دەێکات بە کۆ :

:: میوە : میوەهات.

.

.

__________________________

هات 5 / hat: ن:

1 – هەواڵ، خەبەر، ئاگات.{ هەژار، ل، 934}.

2 – [ دەنگ] شات.

هاتەهات/hatehat: نتـ: شاتەشات.

هاتوهووت/hatûhût: نتـ: شات و شووت.

هاتوهووتکەر/hatûhût ker: ئانفا: شات وشووتکەر.

هاتوهووت کەرڎەیhatûhût kerđey: کتپ:[ هـ] شاتوشووت کردن، هاتوهوت کردن، قسەهێنان و قسەبردن.

هاتوهاوار/hatûhawar: نتـ:[ مجـ] وەڵام و دەنگ و باسی ناخۆش، هەراهەرا، داد و بێداد، بانگ و فەریاد لە گەڕانەوەدا.

هاتەران و پەتاران/hetaran û petaran:نتـ:[ هەتاران + و+ پەتاران] ئاتەران پاتەران، هەڵیت وپەڵیت، هەللەق و مللەق: قسەی تێكەڵ و پێكەڵی كەسێک كە قسە دەپەڕێنێت .

.

.

.

.