ئه‌سر ¹/esr: ن:[ هـ][ ئا‌ڤێسـ: ئه‌سره‌‌ڤ/ ئه‌زره‌‌ڤ][ پهـ: ئه‌رس، ئه‌رز‌][ پارسی نوێ: ئورس/ ئه‌رس] ئەس _ ئه‌سرین، عه‌سر، ئه‌شک، فرمێسک، رۆندک، هێسر : ئاوێ له‌ خه‌م یان له‌ خۆشی له‌ چاو هه‌ڵده‌وه‌رێت.

{

تا دیده‌ی مه‌ستت په‌ڕ( پڕ) سورمه‌ی تووژه‌ن 

ده‌ده‌ی پڕ ئه‌سرم، خاو جه‌لاش دووره‌ن

}{ سه‌یدای هه‌ورامی}.

ئه‌سرکردن/esr kirdin: کتن:[ کهـ] فرمێسک کردن.

:: چه‌وم ئه‌سرکێگ.

.

ئه‌سرۆکه‌/esroke: نتـ:[ ئه‌رمه‌نی: ئه‌سرۆک] له‌زمانی کوردیدا بووه‌ به‌( ئه‌سرین). فرمێسک. ئه‌شک.

{ تێبـ : ئه‌سرۆک له‌( ئه‌سرۆن)ـه‌وه‌ هاتووه‌ ئه‌ویش له‌( ئه‌ﺛره‌وان)ـه‌وه‌ دارێژژاوه‌}.

.

ئه‌سرین/esrîn: ن:[ ئه‌سر+ ین] فرمێسک، ئاوی چاو.

:: ژینی پڕ ئەسرین.

.

{

له‌ کۆ ئه‌سرین ده‌بارێنم بۆ کوردی په‌ڕاگه‌نده ‌

له‌ گه‌رمێن غه‌رقی ئاره‌ق بووم و چام هه‌ر له‌ سامڕه‌نده‌

}{ هێمن}.

.

.

_______________________________

ئه‌سه‌ر/eser: ن:[ ع: اثر : شوێنه‌وار] شوێنه‌وار، شوێن دەست.

{

نالـی ئه‌سه‌ری بێ ئه‌سه‌ری غایبه‌ ئه‌مما 

ناڵه‌ێکی حه‌زین دێ له‌مناجاتی سه‌حه‌ردا

}{ نالـی}.

.

.

_______________________________________________

ئه‌سرین/esrîn: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ مێیینە.

.

.

.

.