ما ¹ /ma: ن:[ په‌هله‌وی : مات māt، ماته‌ک mātak][ کباک، زا] مێ، مێیینه‌، دایک.

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
مه‌ئێشی iSiam

 

ماچه‌ /maçe: ن:

ماک/mak: ن:[ کباک] هه‌م به‌ مانای دایکه‌ و هه‌م به‌ مانای حه‌یوانی مێیینه‌یه‌.

ماکه‌ر/maker: ن:[ ما+ کەر] 

ماکه‌و/makew: ن:[ ما+ کەو]

مامر/mamir: ن:[ما + مر] مه‌لی مێ یا مه‌لی دایک. پێچه‌وانه‌ی که‌ڵه‌باب که‌ مه‌لی نێر یا باوکه‌.

.

.

__________________________

ما ² /ma: ن:[ دزە، خۆ، باک، بار، جا] چیا، ئایا، چما، ئەرێ ؟ . 

بۆچی ؟ ، لەبەرچی ؟ ، چی ! ، ئەدی ! 

:: ما وەیە ؟

:: ما ئەز بچم ؟

:: ما بڕوا چییە ؟ 

:: بۆچی ئەگەر بڕوا چییە ؟ 

:: ئەرێ ئەگەر بڕوا چییە ؟ 

کارەمایە ! 

کارەمییە ! 

ما نایەوێت ؟ 

خۆ نایەوێت ؟ 

ما چ بکەم ؟ 

ئەدی چ بکەم ؟ 

غار و هۆلی مەزار. 

ما باکەی؟ 

بۆچی بانگ دەکەی ؟ { گیو، ل، 844}

.

.

______________________

ما ³ /ma: ن:

3 – نەڕۆیشت، لانەجو.{ هەژار، ل، 787}. 

4 – نەمرد، ژیا.

:: گشت لەگشت نەبوو، پاشەڕۆکی هەبوو.

5 – ڕەنگە، رەنگ هەیە

:: ما ڕۆژەکی چی بە ؟

6 – ئاخۆ ؟ ، مەگەر؟

:: ما تەوە نەکرد؟

:: تۆ بێژی ؟، تۆ بڵێی ؟

:: ما وە دبین.

7 – پرسی بەسەیرمانەوە.

8 – ڕەگەز، بنچینە

:: بنەمای باش نیە.

9 – زەرد : شاخی لووس.

10 – شکێڕ : قەڵشەبەردی زل.

11 – خۆگرین و نزیک بە پێگەیشتن.

:: دۆکڵێوە کە مای هێناوە.

12 – هۆ، سەبەب.

.

.

.

.