چیغ/čîẍ: ن:[ کباک]

1 – سینگی دار یان ئاسن. 

2 – لەبەن و قامیش دروست دەکرێت بۆ پەردە و دەورەی خێوەتان : جێگایەکی سەردانەپۆشراوە کە بە چیخ، لەپاش زستان و یەکسمی تێدەکەن.    

چیغ کردن/čîẍkirdin: کتپ: چیخ کردن.    

.

.

.