چاڤژەنگ/čavjeng: ن:[ باڵ] پەڕەسلێرکەی خیزەڵان، کووشک : بلندی 12 سم. پشتی قاوەیی کاڵە، بەرزگی سپییە وخەتی قاوەیی بەسینتی داکشاوە. مێش و مەگەز و دانەوێڵەی سەر ئاو دەخوات. لە شوێنی ئاواڵا، لە کەناری چۆم و ئاوگران بەگەل دەژین. لەکونی کەنداڵی ‌ڕووبار و ڕەوەزان هێلانە سازدەکات. [ لا: Riparia Riparia]   

.

.

.