بابان ¹ /Baban: ن:[ مێژ] باوان، بەبە : ناوە بۆبەرەی فەقێ ئەحمەدی دارشمانە کەساڵەهای ساڵ فەرمانداری کوردستان بوون بەناوی ئیمارەتی بابان.

بابانی/babanî: نچ: هەر شتێک پەیوەندی بە ئیمارەتی بابانەوە هەبێت.

.

.

_____________________________

بابان ² /baba: ن:[ خێز] باوان، ماڵەباب.

:: بابانت شێوێ.

.

.

__________________________________________

بابان ³ /baba: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ رەگەزی نێریینە.

.

.

.

.

.