بابن/babin: نتـ:[ ڕوو][ کباک] بابنەپێچ. بەیبوون.

بابنەپێچ/babinepěç: ن:[ ڕوو][ کباک] گوڵە بەیبوون : گیایەکی بۆن خۆشی سەوزی باریکی گەڵا وردی بەهارییە، گوڵێکی سپی دەگرێت ناوەڕاستەکەی زەردە، بۆ هەندێک دەرمان بەکاردەهێندرێت پتر گوڵەکەی ووشک دەکرێت و دەکرێتە چایی بۆ هەڵامەت و سەرئێشە و ژانەسک باشە.

.

.

.