ئاروو/arû: ن:[ توێ][ پهـ : ervarak]

1 – ‌[ رۆژک، ل] چه‌ناگه.

:‌: ئارووی باڵا، ئارووی هاڕ.

2 – [ کهـ] پووی( پووک) گۆشتی ده‌وری ددان.

:: ئاووربانگم سافا بوِه‌.

.

ئارووباڵا/arûbala: نتـ:[ ل][ توێ][ توٍێ] مه‌ڵاشوو، مه‌ڵاژک.

ئارووهاڕ/arûhar: نتـ:[ ل][ توێ][ توێ] لاشه‌ویلک، شه‌ویلکه‌.

.

.

__________________________________

ئاروو ² /arû: ن:[ ڕوو][ کباک، زا][ باشک] ئینجارە، خه‌یار، هاروو : میوەیەكى وەرزییە و بە دەنک دەڕوێت. توێكڵەکەى ماددەى ( سالیسیلیک ئەسید )ى تێدایە.

:: ئارووی بڕکێکن. واتا: له ‌هه‌مان ره‌گه‌زن یان چه‌شنن.

.

 پۆلێنکردنی زانستی : Scientific classification
 فەرمانڕەوایی  هۆبە پۆل پلە سەردەستەی تیرەی   چەشن  جۆر 
kingdom Clade class order family Genus speies
Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Cucurbitales

Cucurbitaceae

Cucumis Cucumis
جیهانی ڕووەک تۆوەکاسەدارەکان  گوڵدارەکان      کولەکەییەکان ئاروو

.

.

_________________________________

ئاروو ³ /arû: ن:[ ؟ ]

ئارووبه‌ند/arûbend: نتـ:[ ئاروو+ بەند] شکسته‌به‌ند: جه‌راحی عه‌شایه‌ر که ‌شوێنی شکاوی به‌ده‌ن چاکده‌کاته‌وه‌.

.

.

.

.