سەرمایە/sermaye: ن:[ ئاب][ سەر+ مایە]

1 – پیلپەر ( ل) پوولەکی، پارەدار.

2 – دەزمایە _ دەستمایە، بەلگه ( کباک)، تمتێل( باد)، سەرماڵ.

3 – باجوای( کهـ)، پارەی ووشک، پەیلپەر( ل)، سامان، مایە _ مایەبۆش، مایەدار. [ ئینگـ : Capital]. 

سەرمایە خستنه‌گه‌ڕ/sermaye xistine geř: نتـ:[ ئاب]   [ ئینگـ : Investment]، 

سەرمایەدار/sermayedar: ئان:[ ئاب][ سەرمایە+ دار] خاوەند ماڵ و سامان، دەستامیەدار.[ ئینگـ : Capitalist]، 

سەرمایەداری/sermayedarî: نچ:[ ئاب][ سەرمایەدار+ ی] [ ئینگـ : Capitalism].   

1 – لایەنگری رژێمی سەرمایەداری.

2 – کاپیتالیزم، مایەپۆشی، مایەداری, دەستمایەداری، خاوەندێتی ماڵ و سامان.

3 – حکوومەتی سەرمایە، زاڵبوونی سەرمایە لە ڕژێمی ئابووریدا.

سەرمایە دانان/sermaye danan: کتپ:[ ئاب][ سەرمایە+ دانان] باجوای کردن( کهـ).

سه‌رمایه‌ گوزاری/sermaye guzarî: نچ:[ ئاب]

سه‌رمایه‌ی هه‌رمانی/sermayey hermanî: نتـ:[ ئاب] ( هه‌میشه‌یی)، فه‌ند _ فۆند،.[ ئینگـ : Fund]. 

سه‌رمایه‌ی راسته‌قینه/sermayey řasteqîne: نتـ:[ ئاب] ریاڵ کاپیتاڵ.[ ئینگـ : Real capital]. 

دەستمایە و سەرمایە/destmaye û sermaye: نتـ:[ ئاب] پارە وپوول. 

هەڵاتنی سەرمایە/heľatinî sermaye: نتـ:[ ئاب]

.

.

.

.