تاووس/tawus: ن:[ باڵ][ هێند :  मयूर : تاوسا : tawsa] پەلەوەرێکە بە ئەندازە لەقەڵێک گەورەترە، نێرەکەی تا تەمەنی سێ ساڵی کلکی درێژ و پەڕەکانی تەواوجوان دەبێت. درێژی پەڕەکەی تا پێنج هێندەی خۆی درێژدەبێت، مێیەکەی 4 – 6 هێلکەدەکات. ئەم پەلەوەرە بەکۆمەڵ دەژێت. جوانترین جۆری تاووس هیندییە. تاووس لەسەر کرم، بۆق، زیندەوەری گچکە و هەروەها دانەوێڵە و سەوزە و تەرەش دەخوات.

دوو جۆری سەرەکی تاووس هەن یەکەمیان هیندی شینە. [ لا : Pavo cristatus].

دووەمیان تاووسی سەوزە. [ لا : Pavo muticus]، کە ئەم جۆرەیان بەرەو قران دەچێت.

لەجۆری یەکەم لە بری ڕەنگی شین، ڕەنگی سپی[ لا : Pavo cristatus alba]. دەبێت، تاجدارە [ لا : pavo][ ئینگـ : peacock ، peafowl].

تاووسی/tawusî: ئانتـ: لەشێووەی تاووس.[ ئینگـ : peacockish , peacoky].

.

بەردی تاووسی/berdî tawusî: نتـ:[ ڕەنگ] [ ئینگـ : peacock coal].

پەپوولەی تاووسی/pepûley tawusî: نتـ:[ ڕەنگ] [ ئینگـ : peacock butterfly].

شینێ تاووس/şînê tawus: نتـ:[ ڕەنگ] [ ئینگـ : peacock blue].

.

.

______________________

تاووس/tawus: نتـ:[ فەل]   [ لا : Pavo ]

.

.

.

.