زام¹/zam: ن:[ نخ][ هـ، كهـ، زەن] برین، چۆییی، زەخم( هـ)، قەشفووس، كۆڤان، كوولک _ كولک، نێم( باد). : بریتییە لە لێک بەربوونی پێوەندی نێوان خانەکانی پێست و گۆشتی لەش یان شتێكە بەسفت و سوێیە لە لەشی گیانداردا پەیدادەبێت، وە دەمدەكاتەوە. زام  بە دوو شێوە پۆڵین دەکرێن : زامی کراوە و زامی داخراو.[ ئینگـ: Wound , Ulcer][ لا : vulnus]. 

زامار/zammar: ئانتـ:[ ڕۆژ، هـ][ زام+ ئار( دار)] زامدار.

زامدار/zamdar: ئانتـ:[ زام+ دار]

1 – بەزام، بەبرین، بریندار، زەدە، کووڤاندار، زەخمدار.[ ئینگـ : Wounded]

2 – نازناوە بۆ هونەرمەند و شاعیران.

زامداربوون/zamdarbûn: ئانتـ:[ زامدار+ بوون]

1 – برینداربوون، پەیدابوونی زام لە چشتێكدا.

2 – كون بوون.

زامداركردن/zamdarkirdin: كتپ:[ زامدار+ كردن]

1 – برینداركردن، پەیدا كردنی برین لە شتێكدا..[ ئینگـ : Wounding][ لا : vulnerate]

2 – كون كردن.

زامداری/zamdarî: نچ: برینداری. 

    گوڵبژێرێک لە جۆرەکانی زام      

زامی برین/zamî birîn: ن:.[ ئینگـ : Cut ، Gash ، Wound].

زامی بڕڕاو/zamî birîraw: نتـ: برینی بڕڕاو.[ ئینگـ : Incised Wound][ لا : Vulnus caesum].

زامی پاڵکەوتن/zamî paľkewtin: نتـ: برینی پاڵکەوتن، برینی سەرجێ.[ لا : decubitus ].

زامی پێست فڕێدان/zamî pêst fiřêdan: نتـ: ڕووشان، کاژ.[ لا : Excoriation].

زامی تێكەڵاو /zamî daxiraw: نتـ: .[ ئینگـ : ].

زامی چیخ کردوو/zamî daxiraw: نتـ: برینی چیخ کردوو.[ ئینگـ : Gutter Wound].

زامی خاوێن/zamî xawên: نتـ: برینی خاوێن.[ ئینگـ : Aseptic Wound].

زامی داخراو/zamî daxiraw: نتـ:[ زامی+ داخراو].[ ئینگـ : ]

زامی دڕاو/zamî diřaw: نتـ:[ زامی+ دڕاو] برینی دڕاو.[ ئینگـ : Lacerated Wound][ لا : Vulnus punctum].

زامی ڕوشان/zamî řušan: نتـ: برینی ڕوشان.[ لا : Vulnus dilaceratum].

زامی ژێر پێست/zamî jer pêst: نتـ: برینی ژێرپێست.[ ئینگـ : Subcutaneous Wound].

زامی قرنجاو/zamî qirincaw: نتـ: برینی قرنجاو.[ ئینگـ : Contused Wound].

زامی کراوه/zamî kirawe: نتـ:. [ ئینگـ : Open Wound].

زامی كوتراو/zamî daxiraw: نتـ: برینی پلیشاو. جۆڕێکە لە زامی داخراو.[ ئینگـ : Crushed Wound].

زامی کونکراو/zamî kunkiraw: نتـ: برینی کونکراو.[ ئینگـ : Punctured Wound][ لا : Vulnus incisum].

زامی کون نەکراو/zamî kun nekiraw: نتـ: برینی کوننەکراو.[ ئینگـ : Nonpene Trated Wound].

زامی گه‌ده/zamî gede: ن:[ ئینگـ : Stoamch ulcer][ لا : Ulcus ventriculi ].

زامی گه‌زتن/zamî geztin: نتـ: برینی گەزتن زامی.[ ل ا: vulnus morsum].

زامی گه‌روو/zamî gerû: نتـ: برینی قورگ.[ ئینگـ : Sore throat].

زامی گوللە/zamî gulile: نتـ: برینی گوللە.[ ئینگـ : Bullet Wound][ لا : Vulnus sclopetarium].

زامی گوللە تۆپ/zamî gulile top: نتـ: برینی گوللە تۆپ.[ ئینگـ : Gunshot Wound].

زامی لوولاقێ/zamî lûlaqê: نتـ: برینی لوولاقە.[ لا : Ulcus cruris].

جێگای زام و برین/cêgay zam û birîn: ن: [ نخ][ ئینگـ : Scar].

.

.

____________________

زام²/zam: ن:[ باد] تێرزام، چەور، ڕۆن.

.

.

.

.