زام¹/zam: ن:[ نخ][ هـ، كهـ، زەن] برین، چۆییی، زەخم( هـ)، قەشفووس، كۆڤان، كوولك، كولك. شتێكە بە سفت و سوێیە لە لەشی گیانداردا پەیدادەبێت، وە دەمدەكاتەوە.[ ئینگـ : Ulcer]

:: زامی ساكار

:: زامی تێكەڵاو 

:: زامی كوتراو….هتد.

زامار/zam: ئانتـ:[ ڕۆژ، هـ][ زام+ ئار( دار)] زامدار.

زامدار/zam: ئانتـ:[ زام+ دار]

1 – بەزام، بەبرین، بریندار، کووڤاندار، زەخمدار. 

2 – نازناوە بۆ هونەرمەند و شاعیران.

زامداربوون/zamdarbûn: ئانتـ:[ زامدار+ بوون]

1 – برینداربوون، پەیدابوونی زام لە چشتێكدا.

2 – كون بوون.

زامداركردن/zamdarkirdin: كتپ:[ زامدار+ كردن]

1 – برینداركردن، پەیدا كردنی برین لە شتێكدا.

2 – كون كردن.

زامداری/zam: نچ: برینداری.

زامی گه‌روو/zamî gerû: نتـ: زامی قورگ.[ ئینگـ : Sore throat].

زامی برین/zamî birîn: ن:.[ ئینگـ : Cut, Gash ، Wound].

زامی گه‌ده/zamî gede: ن:[ ئینگـ : Stoamch ulcer].

زامی/zamî: ن:[ ئینگـ : ].

.

جێگای زام و برین/cêgay zam û birîn: ن: [ نخ][ ئینگـ : Scar].

.

.

____________________

زام²/zam: ن:[ باد] تێرزام، چەور، ڕۆن.

.

.

.

.

.