هەڵه‌تانج/heľetanc: ن:[ باڵ][ ئال+ ـه‌+ تانج] ئا‌ڵه‌تانج : مراوێكی سپی خاڵخالی كێوییه‌، په‌ڵه‌ییكی سه‌وزی سێ سووچی له‌ تۆقه‌ سه‌ریه‌. .[ لا : Tadorna tadorna‌]

.

.

.

.