هوما/huma: ن:[ ئاین][ باڵ] بازی دەوڵەت، بازی یەقین، بازی هەوا :

1 – پەلەوەڕێکی ئەفسانەیی یە، دەڵێن سێبەر بەسەر هەرکەسێکەوە بکات، دەبێت ڤە پادشا.

2 –  بازی ئەو چیرۆکەیەکە پادشایەک دەمرێت و کەس لەدووی خۆی بەجێنامێنێت بۆئەوەی تاج وتەخت وەرگرێت، ئەوجا هەڵدەستن هوما هەڵدەدەن لەسەر کێ نیشتەوە ئەو دەبێت بە پاشا.

{

برۆت باڵی هوما سایه‌ی ‌ سـه‌ری سوڵطانی حـــوسنت بــوو
خه‌طت هات و وتی: من ناسیخی طـــوغــرایــی خـــونــــکارم

}{ نالی}

یان

{

باڵی هوما، سێبەری زولفی پەریشانی ژن
نافەیی میشکی خەتا ،پەرچەمی ئەفشانی ژن

}{ ناری}.

.

.

_____________________________

هوما/huma: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ ڕەگەزی مێیینە.

.

.

.

.