هوما/huma: ن:[ ئاین][ باڵ] بازی دەوڵەت، بازی یەقین، بازی هەوا :

1 – پەلەوەڕێکی ئەفسانەیی یە، دەڵێن سێبەر بەسەر هەرکەسێکەوە بکات، دەبێت بەپادشا یان خۆش بەخت دەبێت.

2 –  بازی ئەو چیرۆکەیەکە پادشایەک دەمرێت و کەس لەدووی خۆی بەجێنامێنێت بۆئەوەی تاج وتەخت وەرگرێت، ئەوجا هەڵدەستن هوما هەڵدەدەن لەسەر کێ نیشتەوە ئەو دەبێت بەپاشا.

{

برۆت باڵی هوما سایه‌ی سه‌ری سوڵطانی حوسنت بوو
خه‌طت هات و وتی : من ناسیخی طوغرایی خونکارم

}{ نالی}

یان

{

باڵی هوما، سێبەری زولفی پەریشانی ژن
نافەیی میشکی خەتا، پەرچەمی ئەفشانی ژن

}{ ناری}.

.

.

_____________________________

هوما/huma: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ ڕەگەزی مێیینە.

.

.

.

.