ئاوه‌ڵه‌/aweľe: ئان:

1 – ئاواڵه‌. ئاوەڵا، ڤالا، كراوه‌، وه‌تاك.

2 – سه‌ربه‌تاك، سه‌رنه‌پۆشراو.

ئاوه‌ڵه‌بوون/aweľebûn: كتن: ئاواڵه‌بوون. به‌ش بوونه‌وه‌( بۆ زار). 

ئاوه‌‌ڵه‌كردن/aweľekirdin: كتپ:[ ئاوەڵە+ کردن] ئاواڵه‌كردن، ‌ڤه‌كرن، ‌ڤه‌دان، گوشادكرنه‌وه‌، واكردنه‌وه‌.

.

.

.

.