ئه‌رژه‌نگ/erjeng: ئان:[ كباك] ترسناك، ترسێنه‌ر، دێ، شه‌یتان.

ئه‌رژه‌نگی/erjengî: نچ:[ كباك] ترسناكی، ترسێنه‌رس، شه‌یتانی.

ئه‌رژه‌نگی دێو/erjengî děw: نتـ: ناوی گیاندارێكی زل و قه‌به‌ی ناشیرین و له‌نده‌هۆری وێ ده‌چووێنن .

:: ده‌ڵێی ئه‌رژه‌نگی دێویت.

.

.

___________________

ئه‌رژه‌نگ/Erjeng: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ جێندەر یان ڕەگەزی نێرینە لە زمانی کوردییدا. 

:: 

.

.

.

.