بارە/bare: ن:

1 – [ ئەند] دیواری ئەستووری قەلا.

2 – [ کەرەستە] باروو، حەسار.

3 – [ کەرەستە] گالیسكەی دەستی.

4 – بەهرە و داهات، مووچە و بەش( شەبە).

:: بارەی موڵكەكەت چەندبوو ؟.

5 – جار، كەرەت، چەل. : دووبارە هاتەوە.

6 – قەرەبوو، قۆڵ

:: بارەكە لای خۆم دەستێنمەوە.

7 – هێز، توانایی

::  ئەم كارە لەبارەی مندانیە.

بارەچە/bareče: نتـ:[ ئاب][ ئەردە] مووچەو بەش، داهات، دەرامەت.

.

.

______________________________

بارە/bare: ف:[ بارین] بـهێنە، وەرێنە.

بارەش/bareŝ: ف: بیهێنە، بێدانی، بۆمی بێنە، بارەی.

بارەی/barey: ف: بیهێنە، ئەوەبێنە، بۆمی بارە، بارەش.

بارین/barîn: كتن:[ رۆژك، ل] هاوردن، هێنان.

.

.

______________________________

– بارە – /bare: ئاك:[ ناوگرێكە لە زمانی كوردی بەتەنها نایەت بەڵكو لە گەڵ( لە….. ی) دێت] مەڕ، لەسەر، دەربارەی( فار).

:: لەبارەی منەوە چیت بیستووە؟.

::  لەبارەی خانی شاعیـری گەورەی كورد زۆر شت نووسراوە.

.

.

.

.