تەرزە ¹ /terze: ن: تەرزی ڕووەک( بۆ خۆهەڵواسین).[ ئینگـ : Tendril]

.

.

___________________________

تەرزە ² /terze: ن:[ کەش][ پەهلەوی : تەگەرک، تات : تیەرسە. ماز : تێریگ] تەزرە، تەیرۆک( بۆتا)، تیری، تەرگ، تەوەرگە _ تەوەرگی( هـ)، تەیرک( كباک) _ تەیركە، ته‌یرۆک، ترگژۆک( باد)، تگر( فە)، تۆرگە _ توەرگە، تۆرژلە، تۆرسەلە _ توورسەلە، تۆسلە، خلۆریگ، خڕخڕۆک( هس)، زیپک، غولۆلیک، گژک، گللێرە، گژلوک، گژڵ : بارشتێكە وەک بەفر بەڵام ڕەق و پتەو كە زیان دەگەیەنێتە بەر و داهات( حاسڵات).[ ئینگـ : Hail].

تەرزەشكێن/terzeşkên: ئانفا:[ تەرزە‎+ شكێن(شكاندن)] بڕ: تەرزەكوت.

تەرزەكوت/terzekut: ئانفا:[ تەرزە+ كوت( كوتان)] تەرزەشكێن : حاڵی دار و درەخت یان كێلگەیەك كە تەرزە لێیدابێت و بەر و گوڵی هەڵوەڕاندبێت یان لاسكی شكاندبێت.

تەرزەكوت داگرتن/terzekut dagirtin: كتن:[ تەرزەكوت+ داگرتن]

1 – دابارینی تەرزە بە توندی.

2 – [ ئد] پەند و ئامۆژگاری دادانێ كەسێك بەتوندی و پەیتاپەیتا.

تەرزەڵووكە/terzelûke: نتـ:[ تەرزە+ ڵووكە( كۆلە)] جۆرێك تەرزەی وردە، نەوەكو بەفر نەرمە و نەوەكو تەرزە ڕەقە و زووزوو دەتوێتەوە.

تەرزەی گەورە/terzey gewre: نتـ: گاریسۆك.

.

.

.

.