تەرزە ¹ /terze: ن:[ کەش][ پەهلەوی : تەگەرک][ تات : تیەرسە][ ماز : تێریگ]

تەیرۆک( بۆتا)، تیری، تەرگ، تەوەرگە، تەوەرگی( هـ)، تەیرک( كباک)، تەیركە، ته‌یرۆک، ترگژۆک( باد)، تگر( فە)، تۆرگە، توەرگە، تۆرژلە، تۆرسەلە، توورسەلە، تۆسلە، خلۆریگ، خڕخڕۆک( هس)، زیپک، غولۆلیک، گللێرە، گژلوک، گژڵ.[ ئینگـ: Hail].

: بارشتێكە وەک بەفر بەڵام ڕەق و پتەو كە زیان دەگەیەنێتە بەر و داهات( حاسڵات)

تەرزەشكێن/terzeşkên: نفا:[ تەرزە‎+ شكێن( شكاندن)] تەرزەكوت.

تەرزەكوت/terzekut: ئانفا:[ تەرزە+ كوت( كوتان)] تەرزەشكێن : حاڵی دار و درەخت یان كێلگەیەک كە تەرزە لێیدابێت و بەر و گوڵی هەڵوەڕاندبێت یان لاسكی شكاندبێت.

تەرزەكوت داگرتن/terzekut dagirtin: كتن:[ تەرزەكوت+ داگرتن]

1 – دابارینی تەرزە بە توندی.

2 – [ ئد] پەند و ئامۆژگاری دادانێ كەسێک بەتوندی و پەیتاپەیتا.

تەرزەڵووكە/terzelûke: نتـ:[ تەرزە+ ڵووكە( كۆلە)] جۆرێک تەرزەی وردە، نەوەكو بەفر نەرمە و نەوەكو تەرزە ڕەقە و زووزوو دەتوێتەوە.

تەرزەی گەورە/terzey gewre: نتـ:[ کەش] گاریسۆک.{ گیوی، ل، 804}. 

تەرزەی ورد/terzey wrid: نتـ:[ کەش] ئەنگوتک، بەفرخۆرکە، گژک، گشک، گشتک، گژگژەک.{ هەمبانەبۆرینە، ل، 696}. 

.

.

________________

تەرزە ² /terze: ن: تەرزی ڕووەک( بۆ خۆهەڵواسین).[ ئینگـ: Tendril]

.

.

.

.