ڕێكلام/rêklam: ن:[ بیا][ ئاب] بانگەشە، پڕوپاگەندە : هۆیەكە بۆ ناساندن و پڕفرۆشتنی كاڵا و بەروبوونی كەسی یان كۆمپانیایەك.[ ئەڵما: reklam، ئینگـ:Publicity, Advertisement ].

.

ڕێكلامی بازرگانی/rêklam: نتـ: پەیامی بازرگانی لە ڕادیۆ، تەلەفیزیۆن و فیلم..[ ئینگـ : Commercial]

.

.

.

.