تابڵۆ/tabľo: ن:[ هونەر][ فەر: tableau]

1 – پەردەیەك كە نەقاشی لەسەركراوە، تابڵۆی نەقاشی.

2 – تەختەیەكی چوار گۆشی هەندێك گەورەی كە لە یانە و شوێنی دیكە هەڵی داوەسن و ئاگاداریی یان كوتە كاغەزی دیكەی لێدەدەن.

3 – چوار گۆشەیەكە لەهەر كەرەسەیەك كە لەسەر دەركی دوكان یان شوێنی دیكە دەدرێت و ناوی ئەم جێگایانەی لێ دەنووسێ.

4 – تەختەیەكی ڕەش كە لە فێرگەكان بە گێچ و تووس وانەی لەسەر دەنووسرێت.

5 – [ مجـ] بیچم و قیافەی سەیر و سەمەرە.

6 – دڕاشتنی بیر و خەیاڵی بەنووسین یا شێوەیەكی دیكەی هونەری.

:: ئەم رۆمانە تابپووەكی زۆر بەسام و ڕەشە لە ژیانی هیتلەر.

.

تابڵۆساز/tabľosaz: ئانفا:[ هونەر][ تابڵۆ+ ساز( سازكردن)] كەسێك كە تابڵۆ سازبكات.

تابڵۆسازیی/tabľosazǐy: نچ:[ هونەر][ تابڵۆساز+یی] كار و پیشەی تابپۆساز.

تابڵۆفرۆش/tabľofiroŝ: نفا:[ هونەر][ تابڵۆ+ فرۆش( فرۆشتن)] ئەو كەسەی تابڵۆ دەفرۆشێت.

.

تابڵۆی چوارچێوەدار/ tabľoy: نتـ:[ هونەر] بەزۆری تابڵۆی بیرەوەری. [ ئینگـ : tablet]

.

.

.