ڕەز/řez: ن:[ كشت] باخی ترێ، باخی مێو.

:: بەفربارین زیانیكی زۆر بە رەز و باغ و بیستانی جوتیاران دەدات.  

ڕەزانە/řezane: نتـ:[ كۆن][ ئاب][ ڕەز+ ئانە] باجێكە ساڵە و ساڵ لە بەری ڕەزان وەردەگیرێت.

ڕەزەڤان/řezevan: نتـ:[ كباك][ ڕەز+ ئە+ ڤان] ڕەزەوان.

ڕەزەڤانی/řezevanî: نچ:[ كباك][ ڕەزەڤانی] ڕەزەوانی.

ڕەزەوان/řezewan: نتـ: كەسێكە سەر پەرشتی ڕەزی بكات.

ڕەزەوانی/řezewanî: نچ: پیشە و كار و كرداری ڕەزەوان.

ڕەزڤان/řezvan: نتـ:[ كباك][ ڕەز+ ڤان] ڕەزەوان، ڕەزەڤان.

ڕەزەڤانی/řezvanî: نچ:[ كباك][ ڕەزڤانی] ڕەزەوانی، ڕەزەڤانی.

ڕەزی دێم/řezî dêm: نتـ: نزبە.

.

.

.

.