زەروو/zerû: ن:[ زیند][ هـ] زاروو  _ زاڵوو، زەلوو، زوورک، زووری، زێروو _ زێلوو، مارمژ : کرمێکی ڕەشی ئاوی دەم تیژە خووێنی پیس دەمژێت لە لەشی مرۆڤان.  هيرودينێا[ ئینگـ : Hirudinea].

زەرووگر/zerû: نتـ: کەسێکە بە پوول زەرووی بە لەشی ئەم و ئەو بنێت.

.

.

.

.